Aktuálna situácia

Vážení zákazníci, na základe niekoľko dní prebiehajúcich bezprecedentných DDoS útokov na našu spoločnosť s cieľom poškodiť nás ako Vášho poskytovateľa služieb,sme pristúpili k podaniu trestného oznámenia na neznámeho páchateľa.Vzniknutá situácia nás mrzí, v súčasnosti v spolupráci s našim dodávateľom konektivity implementujeme mechanizmy rýchlejšej odozvy už minulý týždeň nasadenej obrany proti podobným útokom. Vážime si že ste…

DDOS útoky

Vážení Zákazníci. Vzhľadom na situáciu ktorá nastala a spôsobovala nefunkčnosť a nestabilitu našich služieb, sme do našej siete implementovali aktívnu ochranu proti útokom.Pre vás ako koncových zákazníkov sa nič nemení.Vážime si našich klientov a prinášame len kvalitné a stabilné produkty.Aby sme zbytočne nezaťažovali koncového klienta bez rozdielu, či sa jedná o korporáciu alebo jednotlivca, všetci sú u nás chránení. V trende prinášania…

Opatrenia

Vážení zákazníci. Prijali sme opatrenia na otvorenie našich zákazníckych centier, kde Vás od 1.4.2020 v nevyhnutnom prípade osobne obslúžime. Prosím dbajte na pokyny uvedené pri vstupoch do prevádzok a chráňte seba i našich zamestnancov. Prajeme Vám pevné zdravie, s príjemným užívaním si našich služieb. Otváracie hodiny jednotlivých centier: Liptovský Mikuláš – od 9:00 do 17:00Ružomberok…

IMAVÍZIA

Vážení Zákazníci. Do našej základnej bezplatnej ponuky sme doplnili televízny kanál Šlager2 a regionálnu televíziu TV Romana. Televízny kanál Šlager TV zmenil charakter na platený a zaraďujeme ho do plateného televízneho balíka č.6 (Rodinný MIX)

Nabiehanie STB.

Vážení Zákazníci! Vzhľadom k častým otázkam ohľadom pomalého nabiehania Set top boxou, dovolte aby sme vám vysvetlili zmenu ktorá to spôsobuje. Jedná sa o úpravu softvéru STB v náväznosti na nariadenie EÚ o ekodizajne výrobkov. Táto zmena zohľadňuje smernicu o limitných hodnotách spotreby elektrickej energie pre tzv. pohotovostný režim. Nejedná sa o vadu zariadenia! Táto…

HBO 3 na celý týždeň zadarmo

Celý týždeň zadarmo. Pre každého! Sledovať HBO 3 HD od 8. do 14. apríla môžete aj vy, aj keď nemáte HBO balík predplatený. HBO 3 HD bude totiž k dispozícii na týždeň bezplatne a nájdete ju automaticky na konci svojho zoznamu TV staníc v IMAVÍZII. Ak sa tak nestane, reštartujte váš Set Top Box. Okrem…

Nové rozhranie .

Vážení zákazníci ! Upozorňujeme na blížiaci sa termín, v ktorom dôjde k zmenám ovládania našej IMAVÍZIE. Nové menu je intuitívne a sprehľadňuje využívanie našich služieb.Okrem toho poskytuje rozšírenia mobilnej aplikácie a požičovne. Zariadenia budú automaticky prepínané do nového rozhrania HDUI. Ako koncový užívateľ,  už máte túto možnosť teraz v menu Set top boxu ! Pre spresnenie…