Vlastný zoznam kanálov IMAVÍZIA

Vážený Zákazník. Prinášame Vám návod ako si v našej IMAVÍZII dokážete vytvoriť vlastný zoznam kanálov. AJ keď sa to mnohým zdá byť zložité, na vytvorenie vlastného zoznamu je potrebných 10 krokov ( úkonov ) 1 – V menu STB vyberte možnosť Zoznamy Kanálov Budete vyzvaný na zadanie PINU. Je to rodičovský PIN ktorý slúži na…

Aktuálna situácia

Vážení zákazníci, na základe niekoľko dní prebiehajúcich bezprecedentných DDoS útokov na našu spoločnosť s cieľom poškodiť nás ako Vášho poskytovateľa služieb,sme pristúpili k podaniu trestného oznámenie na neznámeho páchateľa.Vzniknutá situácia nás mrzí, v súčasnosti v spolupráci s našim dodávateľom konektivity implementujeme mechanizmy rýchlejšej odozvy už minulý týždeň nasadenej obrany proti podobným útokom. Vážime si že ste…

DDOS útoky

Vážení Zákazníci. Vzhľadom na situáciu ktorá nastala a spôsobovala nefunkčnosť a nestabilitu našich služieb, sme do našej siete implementovali aktívnu ochranu proti útokom.Pre vás ako koncových zákazníkov sa nič nemení.Vážime si našich klientov a prinášame len kvalitné a stabilné produkty.Aby sme zbytočne nezaťažovali koncového klienta bez rozdielu, či sa jedná o korporáciu alebo jednotlivca, všetci sú ú nás chránení. V trende prinášania…

Opatrenia

Vážení zákazníci. Prijali sme opatrenia na otvorenie našich zákazníckych centier, kde Vás od 1.4.2020 v nevyhnutnom prípade osobne obslúžime. Prosím dbajte na pokyny uvedené pri vstupoch do prevádzok a chráňte seba i našich zamestnancov. Prajeme Vám pevné zdravie, s príjemným užívaním si našich služieb. Otváracie hodiny jednotlivých centier: Liptovský Mikuláš – od 9:00 do 17:00Ružomberok…

IMAVÍZIA

Vážení Zákazníci. Do našej základnej bezplatnej ponuky sme doplnili televízny kanál Šlager2 a regionálnu televíziu TV Romana. Televízny kanál Šlager TV zmenil charakter na platený a zaraďujeme ho do plateného televízneho balíka č.6 (Rodinný MIX)

Nabiehanie STB.

Vážení Zákazníci! Vzhľadom k častým otázkam ohľadom pomalého nabiehania Set top boxou, dovolte aby sme vám vysvetlili zmenu ktorá to spôsobuje. Jedná sa o úpravu softvéru STB v náväznosti na nariadenie EÚ o ekodizajne výrobkov. Táto zmena zohľadňuje smernicu o limitných hodnotách spotreby elektrickej energie pre tzv. pohotovostný režim. Nejedná sa o vadu zariadenia! Táto…

HBO 3 na celý týždeň zadarmo

Celý týždeň zadarmo. Pre každého! Sledovať HBO 3 HD od 8. do 14. apríla môžete aj vy, aj keď nemáte HBO balík predplatený. HBO 3 HD bude totiž k dispozícii na týždeň bezplatne a nájdete ju automaticky na konci svojho zoznamu TV staníc v IMAVÍZII. Ak sa tak nestane, reštartujte váš Set Top Box. Okrem…

Nové rozhranie .

Vážení zákazníci ! Upozorňujeme na blížiaci sa termín, v ktorom dôjde k zmenám ovládania našej IMAVÍZIE. Nové menu je intuitívne a sprehľadňuje využívanie našich služieb.Okrem toho poskytuje rozšírenia mobilnej aplikácie a požičovne. Zariadenia budú automaticky prepínané do nového rozhrania HDUI. Ako koncový užívateľ,  už máte túto možnosť teraz v menu Set top boxu ! Pre spresnenie…