Cenník platný od 1.4.2022
Verzia pre tlač:
Cenník

3
2
1
4

S účinnosťou od 1.2.2022 sa pre neviazaných klientov využívajúcich digitálnu televíziu IMAVÍZIA mení cena doplňujúceho balíčka č.1SK&CZ z pôvodných 2,00 € na 3,00 €. Viazaným klientom bude cena automaticky navýšená po uplynutí viazanosti.