website creator

Ak došlo k odpojeniu služby z dôvodu neuhradenia, kedy dôjde k zapnutiu?

K zapnutiu služby dôjde AUTOMATICKY po pripísaní platby do systému.
Aktivácia v priebehu jednej hodiny je možná po úhrade platobnou Kartou.
Prihláste sa pod svojimi údajmi na Portál. Údaje sú uvedené na zmluve o pripojení.

Po prevedení platby budú spustené služby televízie a v priebehu jednej hodiny aj služby internetu .

Prečo sú komerčné SLOVENSKÉ a ČESKÉ TV stanice spoplatnené?

Začiatkom roku 2017 niekoľko komerčných SK a CZ TV staníc, po ukončení bezplatného terestriálneho prenosu, spoplatnilo svoje vysielanie cez siete operátorov, následkom čoho sme nútení vykonať zmeny v poskytovaných službách a predmetné TV stanice spoplatniť.

Od 01.09.2017 budú spoplatnené komerčné TV stanice presunuté do balíka “SK&CZ HD“ za mesačný poplatok 2€.

Balíček je možné aktivovať alebo zrušiť priamo cez Váš Set-Top-Box.

Z dôvodu navyšovania licenčných poplatkov pre komerčné SK a CZ TV  stanice, sa cena balíčka SK&CZ HD navyšuje z pôvodnej sumy 2 € na 3 € a to od 1.2.2022. 

Aktuálny obsah balíčka SK&CZ HD si môžete prezrieť v celkovej ponuke balíčkov služby digitálnej televízie IMAVÍZIA.

Čo je zahrnuté v zriaďovacom poplatku?

Kabeláž, práca technika, nastavenie wifi routra alebo iného koncového zariadenia (upozorňujeme na to, že WIFI router nie je v cene zriaďovacieho poplatku). Pri službe IMAPLAY je v cene zahrnuté zapožičanie 1ks Set-Top-Boxu.

Ako dlho môžem byť odpojený bez pokuty?

Maximálne 60 dní spolu za kalendárny rok. Na 61. deň systém automaticky vygeneruje pokutu vo výške 17€.

Akú dlhú dobu bude zakúpený balíček aktívny?

Balíček je možné aktivovať na minimálne obdobie: 1 mesiac. To znamená že objednaný balíček bude aktívny na minimálnu dobu so záväznou povinnosťou platby a to aj v prípade ak sa užívateľ rozhodne balíček zrušiť kedykoľvek pred koncom minimálneho obdobia.

Chcem zrušiť balíček no on je stále aktívny.

Balíček je po aktivácii spustený na minimálnu dobu: 1 mesiac. V prípade ak užívateľ zruší predplatné balíčku skôr, balíček bude aktívny až do konca minimálnej doby aktivácie. Ak je prekročená minimálna doba aktivácie a užívateľovi sa nedarí balíček zrušiť, je nutné kontaktovať naše technické oddelenie.

Objednal som si balíček a prestala mi fungovať celá služba.

Užívateľ má pravdepodobne nedostatočný kredit na svojom účte. Pri doobjednávaní balíčkov je nutné navýšiť mesačnú platbu za služby o sumu hodnoty objednaných balíčkov. V prípade ak je kredit dostačujúci a služba stále nefunguje správne, je nutné kontaktovať naše technické oddelenie.

Čo je to TV Archív

TV Archív je doplnková služba digitálnej televízie, ktorá umožňuje sledovať staršie TV vysielanie na vybraných programoch.
Pri rozšírení základnej služby IMAVÍZIA START alebo pri aktivácii služby IMAPLAY START získavajú naši zákazníci 28 dňový TV Archív zadarmo.

Keď neuhradím poplatok za služby, dôjde automaticky k ukončeniu Zmluvy?

NIE, Zmluvu o pripojení je potrebné vypovedať písomne (osobne v kancelárii ZC, poštou alebo e-mailom na ekonom@imafex.sk).

Prečo nefunguje TV Archív na niektorých kanáloch

TV Archív je prístupný len na vybraných staniciach, ktoré dali súhlas s archiváciou ich vysielania. Aktuálny zoznam archivovaných kanálov vám poskytnú naše zákaznícke centrá.