Vážení Zákazníci.

Vzhľadom na situáciu ktorá nastala a spôsobovala nefunkčnosť a nestabilitu našich služieb, sme do našej siete implementovali aktívnu ochranu proti útokom.
Pre vás ako koncových zákazníkov sa nič nemení.
Vážime si našich klientov a prinášame len kvalitné a stabilné produkty.
Aby sme zbytočne nezaťažovali koncového klienta bez rozdielu, či sa jedná o korporáciu alebo jednotlivca, všetci sú u nás chránení. V trende prinášania stabilných produktov mienime pokračovať.

Váš TEAM IMAFEX