ServerHosting

Zverte svoj server do špeciálne vybudovaného dátového centra od IMAFEXu. Náš serverhouse má dostatočne zálohovaný prívod elektrickej energie a je trvalo klimatizovaný. Vyberte si z našej ponuky podľa Vašich potrieb alebo sa poraďte s našimi administrátormi o najlepšej variante pre Vás.

 

SERVER StartUp*:

 • umiestnenie Vášho servera s predinštalovaným softwarom a pripojenie rýchlosťou 10Mbps
 • zálohovanie záložným zdrojom
 • pridelenie pevnej IP adresy
 • Zriaďovací poplatok je za zriadenie meraného odberu spotreby el. energie, spotreba je účtovaná osobitne na základe skutočnej spotreby

* Program StartUp je možné poskytnúť len na prvý rok hostingu, následne je podmienkou prejsť na program Basic alebo Profi.

SERVER Basic:

 • umiestnenie Vášho servera s predinštalovaným softwarom a pripojenie rýchlosťou 20Mbps
 • zálohovanie záložným zdrojom
 • pridelenie pevnej IP adresy
 • nulové zriaďovacie poplatky
 • spotreba je účtovaná osobitne na základe skutočnej spotreby (bezplatne zriadené podružné meranie odberu el. energie)

SERVER Profi:

 • umiestnenie Vášho servera s predinštalovaným softwarom a pripojenie rýchlosťou 100Mbps
 • zálohovanie záložným zdrojom
 • pridelenie pevnej IP adresy
 • nulové zriaďovacie poplatky
 • spotreba je účtovaná osobitne na základe skutočnej spotreby (bezplatne zriadené podružné meranie odberu el. energie)

Cenník

SERVERHOSTING
Program Zriaďovací poplatok Mesačná platba Ročná platba
SERVER Basic zdarma 40,00 € 400,00 €
SERVER Profi zdarma 100,00 € 1 000,00 €
SERVER StartUp* 30,00 € iba ročná platba 60,00 €