Phishing

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že sme zaznamenali podvodné konanie tzv.phishing, ide o spôsob získavania citlivých osobných údajov za účelom zneužitia. Útočník komunikuje v mene našej spoločnosti s cieľom získať citlivé informácie. Typickým príkladom je mail od našej spoločnosti, kde žiada vyplniť osobné údaje či kliknúť na odkaz, ktorý posiela v správe. Mail môže pôsobiť vizuálne dôveryhodne či dokonca môže byť totožný s našim vizuálom, no odosielateľ môže mať pozmenený detail v mailovej adrese. Nikdy neklikajte na prílohy či odkazy v mailoch, pokým si nebudete skutočne istý že vám bol zaslaný našou spoločnosťou.

V prípade, že neviete rozpoznať, či ide o oficiálny mail od našej spoločnosti alebo phishingový mail, vždy je lepšie nás kontaktovať na telefónnom čísle : 044 324 0000.