Vážený klient,

veľmi si vážime, že ste práve našim klientom. Napriek tomu však z dôvodu výrazného zvyšovania cien energií, celkového rastu cien služieb a tovarov, sme nútení od 1.7.2022 navýšiť sumu internetovej služby.Táto zmena sa bude týkať viazaných aj neviazaných klientov využívajúcich samostatnú internetovú službu.Nakoľko Vám chceme uľahčiť prechod na novú cenu, prichádzame s nasledujúcimi možnosťami:
  1. navýšenie mesačnej platby o 1 €, pričom je potrebné si zmeniť doterajší spôsob platby trvalým príkazom alebo prevodom na vyššiu sumu
  2. bez zmeny navýšenia mesačnej platby avšak s úhradou zvýhodnenej jednorazovej akciovej úhrady 10 €, pričom Vám bude zachovaná výška mesačnej platby až do 30.6.2023, čo bude aj nový termín viazanosti Vašej služby
  3. rozšírenie internetu o televíznu službu, pričom nedôjde k zmene mesačného poplatku, avšak aktivačný poplatok je 50 € pri dvojročnej viazanosti. Za tento poplatok Vám bude dodaný jeden SetTopBox, na ktorom budete môcť sledovať našu IMAVÍZIU. V cene mesačného poplatku sú základné programy, odporúčame si priplatiť za balíček SK/CZ v cene 3 € mesačne, v ktorom sa nachádzajú najsledovanejšie programy skupiny Markíza, JOJ, Prima, Nova. Celú ponuku si môžete pozrieť v aktuálanom cenníku

Je nevyhnutné aby ste si zvolili jednu z ponúkaných možností aby nedošlo k odpojeniu služby z dôvodu nedostatočného kreditu pri zúčtovaní služby po 1.7.2022. Pre tých, ktorí neuskutočnia výber bude automaticky nastavená nová cena služby Internetu zvýšená o 1 € . Zvolili sme túto formu výberu pre uľahčenie komunikácie s našou spoločnosťou z dôvodu možnej preťaženosti telefónnych liniek od dotknutých klientov, čo samozrejme nechceme aby sme neobmedzovali zákazníkov, ktorí potrebujú riešiť iné bežné požiadavky.

Žiadame Vás o výber jednej z uvedených možností v ďalšom kroku.


     

    Ďakujeme za pochopenie.

    IMAFEX Team