Nové rozhranie .

Vážení zákazníci ! Upozorňujeme na blížiaci sa termín, v ktorom dôjde k zmenám ovládania našej IMAVÍZIE. Nové menu je intuitívne a sprehľadňuje využívanie našich služieb.Okrem toho poskytuje rozšírenia mobilnej aplikácie a požičovne. Zariadenia budú automaticky prepínané do nového rozhrania HDUI. Ako koncový užívateľ,  už máte túto možnosť teraz v menu Set top boxu ! Pre spresnenie…

Zmeny v cenníku platné od 1.10.2018

Upozorňujeme našich zákazníkov na zmeny v cenníku. Zmena sa týka polročného a ročného predplatného. Dané predplatné bolo zrušené. Naši zákazníci môžu aj naďalej využívať predplatné formou kreditu. Pokiaľ nechcú každý mesiac poukazovať platbu za využívanie našich služieb, majú možnosť si navýšiť kredit podľa vlastného rozhodnutia.