Upozorňujeme našich zákazníkov na zmeny v cenníku. Zmena sa týka polročného a ročného predplatného. Dané predplatné bolo zrušené. Naši zákazníci môžu aj naďalej využívať predplatné formou kreditu. Pokiaľ nechcú každý mesiac poukazovať platbu za využívanie našich služieb, majú možnosť si navýšiť kredit podľa vlastného rozhodnutia.