Vážení zákazníci !
Upozorňujeme na blížiaci sa termín, v ktorom dôjde k zmenám ovládania našej IMAVÍZIE.
Nové menu je intuitívne a sprehľadňuje využívanie našich služieb.Okrem toho poskytuje rozšírenia mobilnej aplikácie a požičovne.
Zariadenia budú automaticky prepínané do nového rozhrania HDUI.
Ako koncový užívateľ, už máte túto možnosť teraz v menu Set top boxu !

Pre spresnenie a orientáciu v novom rozhraní sú pripravené brožúrky, v ktorých sa dozviete ako Set top box obsluhovať. Prevziať si ich môžete v našich zákazníckych centrách, po prípade pri kliknutí na tento odkaz.