Upozornenie

Upozorňujeme našich klientov, aby neodpovedali na email, ktorý požaduje aktualizáciu osobných údajov v našej spoločnosti . Nie sme autorom predmetného emailu a v prípade odoslania osobných údajov, nenesieme žiadnu zodpovednosť za ich zneužitie !

Rozšírenie Imavízie

Vážení zákazníci ! K rozširovaniu a skvalitňovaniu  služieb, sme zaviedli do portfólia našej Imavízie mobilnú aplikáciu ! Viac informácií ohľadom používania, nainštalovania a funkčnosti : Mobilná aplikácia IMAVÍZIA