Vážení zákazníci !
K rozširovaniu a skvalitňovaniu  služieb, sme zaviedli do portfólia našej Imavízie mobilnú aplikáciu !
Viac informácií ohľadom používania, nainštalovania a funkčnosti : Mobilná aplikácia IMAVÍZIA