Nabiehanie STB.

Vážení Zákazníci! Vzhľadom k častým otázkam ohľadom pomalého nabiehania Set top boxou, dovolte aby sme vám vysvetlili zmenu ktorá to spôsobuje. Jedná sa o úpravu softvéru STB v náväznosti na nariadenie EÚ o ekodizajne výrobkov. Táto zmena zohľadňuje smernicu o limitných hodnotách spotreby elektrickej energie pre tzv. pohotovostný režim. Nejedná sa o vadu zariadenia! Táto…