Vážení Zákazníci!
Vzhľadom k častým otázkam ohľadom pomalého nabiehania Set top boxou, dovolte aby sme vám vysvetlili zmenu ktorá to spôsobuje.
Jedná sa o úpravu softvéru STB v náväznosti na nariadenie EÚ o ekodizajne výrobkov. Táto zmena zohľadňuje smernicu o limitných hodnotách spotreby elektrickej energie pre tzv. pohotovostný režim. Nejedná sa o vadu zariadenia!
Táto zmena spôsobuje mierne dlhší štart STB po zapnutí cez DO a výrazne znižuje spotrebu elektrickej energie STB v stand-by režime.
Pokiaľ máte ďalšie nezodpovedané otázky, viac informácií nájdete v tomto článku: Informácia pre verejnosť