Upozorňujeme našich klientov, aby neodpovedali na email, ktorý požaduje aktualizáciu osobných údajov v našej spoločnosti .
Nie sme autorom predmetného emailu a v prípade odoslania osobných údajov, nenesieme žiadnu zodpovednosť za ich zneužitie !