Vážený Zákazník.

Prinášame Vám návod ako si v našej IMAVÍZII dokážete vytvoriť vlastný zoznam kanálov.
AJ keď sa to mnohým zdá byť zložité, na vytvorenie vlastného zoznamu je potrebných 10 krokov ( úkonov )

1 – V menu STB vyberte možnosť Zoznamy Kanálov


Budete vyzvaný na zadanie PINU. Je to rodičovský PIN ktorý slúži na blokovanie a povolenie funkcionality IMAVÍZIE ( rodičovská kontrola )
PIN si zadáva zákazník pri prvotnej inštalácii STB. V prípade že ho nemáte alebo si ho nepamätáte nás môžete kontaktovať.

Po zadaní PINU sa Vám zobrazia možnosti správy kanálov.
Na výber sú predefinované zoznamy kanálov usporiadané podľa žánru a samozrejme možnosť vytvoriť nový ( vlastný ) zoznam kanálov.
Nás bude zaujímať vytvorenie nového zoznamu.

Teraz máte možnosť nakopírovať kanály s už pripravených zoznamov alebo použiť prázdny zoznam .
Odporúčam zvoliť prázdny a vybrať si kanály ktoré chcete mať aktívne.

Po zvolení možnosti sa Vám zobrazí klávesnica na obrazovke ktorou zadáte pomenovanie vlastného zoznamu.
Zadajte ľubovoľný názov a zvoľte možnosť uložiť. ( v našom prípade som zvolil názov zoznam1 )

Po uložení názvu sa zobrazia kanály ktoré máte k dispozícii v rámci služby. Všetky ktoré chcete mať aktívne začiarknite presunutím šípkou a stlačením tlačidla OK

Keď budete mať označené všetky TV kanály ktoré chcete mať aktívne stlačte červené tlačidlo na DO od STB.
Tým sa dostanete ku kroku zoradenia.

Zoradenie vykonáte nasledovne.
Stlačením tlačidla OK uchopíte kanál ktorý máte vysvietený . Presunom šípky ho posúvate v pozíciách medzi kanálmi. Keď ho presuniete na pozíciu ktorá Vám vyhovuje opakovane stlačte tlačidlo OK a tým ho uvoľníte. Takto viete popresúvať ľubovoľne každý jeden kanál.
Druhou možnosťou je presúvať viac kanálov na raz. Možnosť ako ich presunúť sa zobrazí po stlačení modrého tlačidla pokročilé .
Po zoradení stlačte červené tlačidlo na DO od STB. Uloží sa Vám vlastný zoznam s ponukou na aktiváciu vlastného zoznamu ako predvoleného.

Pokiaľ ste prešli všetky kroky a postupovali podľa návodu podarilo sa Vám vytvoriť vlastný zoznam s vlastným usporiadaním.

Pokiaľ chcete deaktivovať zoznam a vrátiť sa na predvolený zoznam postupujte nasledovne :

Pri aktívnom programe zatlačte pravú šípku na ovládači od STB.
Zobrazí sa Vám aktívny zoznam kanálov

Po zobrazení zatlačte ľavú šípku.

Zobrazia sa Vám zoznamy kanálov. Šípkami hore/dole vyberte zoznam ktorý chcete mať aktívny ( Vysvietený väčšími písmenami) a potvrďte tlačidlom OK.

Verím že sme Vám pomohli s používaním našej IMAVÍZIE a prajeme Vám pohodlné používanie Vlastného zoznamu kanálov.

Váš IMAFEX TEAM.