Vážení klienti!
Dovoľujeme si Vás upozorniť na naše nové Všeobecné obchodné podmienky, ktoré vstúpia do platnosti od 1.3.2020 a sú uverejnené na našich webových stránkach VOP