Vážení Zákazníci.

Do našej základnej bezplatnej ponuky sme doplnili televízny kanál Šlager2 a regionálnu televíziu TV Romana.
Televízny kanál Šlager TV zmenil charakter na platený a zaraďujeme ho do plateného televízneho balíka č.6 (Rodinný MIX)